Boekpresentatie in Middeleeuwse sfeer

Boekpresentatie in Middeleeuwse sfeer

2 juli 2016 verscheen Wonderlijk West-Friesland; een bundeling van diverse wonderlijke, mysterieuze en intrigerende gebeurtenissen en verhalen uit de geschiedenis van West-Friesland.
De boekpresentatie vond plaats op een sfeervolle locatie; Kasteel Radboud in Medemblik, tijdens het jaarlijkse Middeleeuwse Festijn.
Zaterdag 2 juli overhandigde uitgever Saskia Appel het eerste exemplaar van Wonderlijk West-Friesland aan de directeur van het West-Fries Museum, Ad Geerdink, die het boek met groot enthousiasme in ontvangst nam. Na de daaropvolgende lezing was het boek voor het eerst te koop. Auteur Caroline Synke was ook aanwezig om vragen te beantwoorden over West-Friesland in de prehistorie. De reacties waren over het algemeen positief; veel mensen bleken niet te weten dat er over hun eigen regio zo veel interessants te vinden was!
Op zondag 3 juli was het wat drukker in en rond het kasteel en bleek auteur Martijn Adelmund op warme belangstelling te kunnen rekenen; hij mocht heel wat handtekeningen uitdelen. Ook die dag was er weer een lezing. Auteur Judith van Lunsen was er ook. Zij maakte een aantal mooie foto’s.
Tijdens de lezing bleek dat vooral de figuur van Koning Radboud (of Redbad), waar kasteel Radboud naar is vernoemd, tot de verbeelding sprak. Deze legendarische koning der Friezen die bijna was bekeerd tot het christendom, maar op het laatse moment (met een voet stond hij al in het doopvont) weigerde omdat hij niet bij zijn voorouders zou komen na de dood.
Een der aanwezigen wilde weten of het Radboudumc en de Radboud universiteit in Nijmegen ook naar Koning Radboud waren vernoemd. De universiteit en het ziekenhuis zijn echter vernoemd naar een andere Radboud; een bisschop uit de 9e/10e eeuw die bekend staat als ‘Radboud van Utrecht’. Deze Radboud had een Friese moeder die afstamde van de eerder genoemde koning Radboud en haar zoon naar deze voorvader vernoemde.
Kasteel Radboud en het Radboudumc zijn dus niet naar dezelfde persoon vernoemd. Toch is het wel ironisch dat een katholieke instelling indirect is vernoemd naar een koning die zich tegen kerstening verzette.

Meer informatie over de bundel vind je op onze boekenpagina.

(Foto: Judith van Lunsen)